o JEREMIE     Promocja i informacja     Kontakt  
  Szukaj  
  Inicjatywa JEREMIE - dla rozwoju Polski  
     
  Strefa dla przedsiębiorców   Strefa dla pośredników   wiadomosc rozwiń wiadomości  

O Dolnośląskim Funduszu Powierniczym dla rozwoju Dolnego Śląska

Dolnośląski Fundusz Powierniczy to projekt realizowany w ramach Inicjatywy JEREMIE na poziomie regionalnym. Mechanizm działania Inicjatywy odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). JEREMIE ma na celu uzupełnienie brakującej w polskiej gospodarce luki w zakresie aktywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będących we wstępnej fazie rozwoju. Misją inicjatywy JEREMIE jest dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii kredytowych, tym, które rozpoczynają działalność lub nie posiadają historii kredytowej i zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Jedną z istotnych barier rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest trudność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Wiele z firm nie jest w stanie spełnić kryteriów banków, by uzyskać kredyt czy pożyczkę, bo np. działają zbyt krótko na rynku. Dolnośląski Fundusz Powierniczy ma wspomóc właśnie takie firmy i za pomocą instrumentów finansowych (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe) wspomóc rynek przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego.

 

W dniu 24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do Inicjatywy JEREMIE celem wdrożenia Działania nr 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP” w ramach Priorytetu nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD).

 

23 września we Wrocławiu, w obecności Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwycięzcą konkursu na realizację projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP. Na realizacje projektu przeznaczono kwotę 99.273.973 euro.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, który trwał od 8 maja do 22 czerwca 2009 r. wniosek o dofinansowanie złożył Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek pozytywnie przeszedł etapy oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z zatwierdzonymi kryteriami oceny wniosków i został wybrany przez zarząd województwa do dofinansowania w ramach RPO WD 6 sierpnia 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi 406.138.958,65 PLN, a wartość przyznanego dofinansowania (wydatków kwalifikowanych równych środkom Unii Europejskiej, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) to 405.732.727,65 PLN (99.273.973 euro). Utworzenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, którego Menadżerem został Bank Gospodarstwa Krajowego ma przyczynić się do bardziej skutecznego dystrybuowania środków unijnych w postaci odnawialnych instrumentów finansowych.  Jedną z istotnych barier rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest trudność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Wiele z firm nie jest w stanie spełnić kryteriów banków, by uzyskać kredyt czy pożyczkę, bo np. działają zbyt krótko na rynku. Dolnośląski Fundusz Powierniczy ma wspomóc właśnie takie firmy i za pomocą instrumentów finansowych wspomóc rynek przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego.