o JEREMIE     Promocja i informacja     Kontakt  
  Szukaj  
  Inicjatywa JEREMIE - dla rozwoju Polski  
     
  Strefa dla przedsiębiorców   Strefa dla pośredników   wiadomosc rozwiń wiadomości  

O Inicjatywie JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego

Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w krajach europejskich na poziomie ogólnokrajowym oraz regionalnym. W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym przez Instytucje Zarządzające na poziome województw, za pomocą Funduszy Powierniczych JEREMIE. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) w lipcu 2009 r. podjął decyzję o przeznaczeniu części środków Programu na realizację Inicjatywy JEREMIE.  Dwa miesiące później dnia 29 września 2009 r., Instytucja Zarządzająca Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie zawartej umowy powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, który realizuje przedsięwzięcie pt. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Na projekt przeznaczono 280 mln zł.

 

Wdrożenie inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim ma na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Pomorza Zachodniego, znajdujących się w początkowej fazie działalności. Instrumenty finansowe wspierane w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub wymaga spełnienia dodatkowych warunków, trudnych do realizacji przez te firmy.